Mersin Mezar Bakım Firmaları

MERSİN MEZAR HİZMETLERİ

 
Henüz puan verilmemiş!
 

Mersin Mezar Bakımı

Mersin ilimizde sizler için Mersin mezar bakım ve mezar yapım işlerini yapan firmalarımızı bir araya getirdik. Firmalarımız en doğru Mersin mezar bakım ve mezar yapım ustaları ile çalışmaktadır. Sizlerin memnuniyetini önemsediğimiz için iletişim kutularımızı her daim aktif tutmaktayız. Herhangi bir sorun yaşamanız halinde mezarbakım.com olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Firmalarımızın çalışma şekilleri hakkında bilgi verdiğimiz ve şehir şehir devam ettiğimiz bilgilendirme yazılarımıza sizin bu konuda ki farkındalığınızı arttırmak niyetiyle devam ediyoruz. Bu yazımızda biraz tarih konuşacağız. Mezar yapım faaliyetleri birçok kültürde asırlardır devam etmektedir. Her ne kadar bazı kültürlerde mumyalama, yakma veya daha farklı yöntemler ile ölü vücudunu korumaya çalışma yöntemleri gelişmiş olsa da dünya genelinde 3 kutsal dinin yaygın olması ve insanlığın yüzyıllarca tarihinin getirdiği alışkanlıklar doğrultusunda cenazeler dünyanın büyük bir bölümünde toprağa gömülür. Biz bu yazımızda Anadolu coğrafyasında ölülere saygı mezar yapımı ve antik çağlarda mezar bakımı gibi konulara değindik. Coğrafyamız tarihinin ve jeopolitik konumunun verdiği bazı neden-sonuç ilişkilerinin devamı olarak oldukça kozmopolit bir yapıya bürünmüştür. Bu nedenle farklı farklı adetler ve inanış biçimleri mevcuttur. Bizler de bu farklılığı mezar bakım üzerinden farklı başlıklar altında anlattık.

Anadolu’da Mezar Bakım Kültürü

İç Anadolu yoğunluk olarak neredeyse türkmen kültürünün hakim olduğu daha çok bu kültürün ürünü olan mezar bakım ve mezar yapım tekniklerinin kullanıldığı bir bölgemiz durumundadır. Bu güne kadar iç Anadolu üzerinde hakimiyet kurmuş ve mezar bakım kültürünü buraya işlemiş uygarlıklardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Hititler
 • Persler
 • Frigler
 • Asurlar
 • Makedonya
 • Bizans
 • Selçuklu
 • Çeşitli beylikler
 • Osmanlı

Güneydoğu Anadolu oldukça kozmopolit olan başka bir bölgemizdir. Yoğunluk olarak Türk nufusu bulunsa dahi Kürt, Arap gibi farklı ırk ve kültürlerden, Müslüman, Hristiyan, Yahudi gibi farklı dinlerden gelen insanların oluşturduğu bir mezar yapım kültürüne sahiptir. Güneydoğu Anadolu bölgemize hakim olmuş çeşitli uygarlıklar:

 • Sümerler
 • Babil
 • Asurlular
 • Persler
 • Makedonya
 • Bizans
 • Büyük Selçuklu
 • Çeşitli Beylikler
 • Memlükler
 • Osmanlı

Doğu Anadolu kışı sert , yazı sıcak ve kurak olan bir bölgemizdir. Öncelikle mezar yapım konusunda burada bulunmuş uygarlıklar sert iklim koşullarına dayanıklı malzemeler seçmişlerdir. Burada farklı kültürlerin birlikte yaşadığını ve birlikte farklı ve yeni kültür unsurları oluşturduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada mezar yapım ve bakım kültürüne daha çok savaşçı toplumlar etki ettiği için mezarlarda savaş aletleri görmek oldukça mümkündür.

Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege hatta diğerlerine göre oldukça az da olsa Akdeniz bölgeleri uzun süre Yunan uygarlıklarının kontrolünde kalmış onların inanışları ile şekillenmiş bölglerdir. Daha sonar çeşitli savaşalarla buralara yerleşen veya iskan politikaları ile buralara göç ettirilen Türkler burada ki yerli halktan etkilenmiş onların kültürleri ile kendi kültürlerini harmanlamışlardır.

Mezar Bakımı Hakkında

Yaptırdığınız mezarın türüne, diktiğiniz çiçeklerin cinsine göre ne sıklıkla bakım yapılması gerektiği değişse de düzenli bakım yapılması her mezar türü için bir gerekliliktir. Mersin mezar bakım hizmetleri bizim önderliğimizde daha kaliteli ve takip edilebilir bir hal almıştır. Mersin’in nemli ve sıcak iklimine ayak uydurabilecek mezar bitkileri kullanmanız mezar bakımı işlerinizi bir nebze azaltacaktır. Mezar bakım düzenli toprak çapalama , mezar taşı üzerinde zararlı olabilecek maddelerin temizliği, sulama gibi işlemleri içinde barındırmaktadır. Firmalarımız sizleren en doğru hizmeti verebilmek için oldukça sıkı çalışmaktadır.